مقایسه شاخص های صنایع بزرگ و کوچک در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۹

مقایسه شاخص های صنایع بزرگ و کوچک در یکسال گذشته توسط تیم بهسود سرمایه ایرانیان تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
جدیدcaptcha